Zvoľte vybraný kraj

 

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

 

POZOR, AKTUÁLNE!
Prevádzka Gastroservis v Technopole prijme do TPP kuchára - celiatika na prípravu aj bezlepkových jedál. Viac informácií poskytne pani Adriana Husáková, riaditeľka prevádzky, tel. 0903 294 055, e-mail: adriana.husakova@technopolservis.sk

 

Kontakt

OZ BEZLEPKY Ing. Dušan Ševčovič
Jána Stanislava 15
841 05 Bratislava 4
0903 244 243

Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK59 3100 000000 4050088811
bezlepky@sevcovic.sk