Výživové poradenstvo

Ak by ste sa v spleti informácií cítili stratení, alebo si chcete jednoducho ušetriť čas hľadania a pátrania po informáciách, môžete využiť profesionálne výživové poradenstvo. Poskytuje ho moja manželka Ľubica Ševčovičová. Okrem osobných praktických skúseností pri príprave stravy pre celiatikov a intolerantných na laktózu, absolvovala akreditovaný rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu u renomovanej nutričnej akadémie v ČR.

 
Rada Vám pomôže či už so zorientovaní sa v začiatkoch celiatickej diéty, ktoré suroviny čím nahradiť, s radami kde a ako dobre nakúpiť, čo všetko sa dá použiť pri príprave stravy.
 
 
Celiatici majú často problém s hmotnosťou - zväčša sú to oba extrémy - buď sú chudí ako nitky, ale môžu byť obézni. Vprípade, že sa rozhodnete nejakým spôsobom upravovať svoju hmotnosť, môže vám pripraviť individuálny výživový celiatický plán samozrejme šitý na mieru.
 
Rozhodnutie je už len na vás.
Z vlastnej skúsenosti viem, že zorientovanie sa v celiatickej diéte nám trvalo cca rok.
Poradenstvo vám tento čas rozhodne výrazne skráti :-) a ten čas môžete venovať napríklad svojej rodine, záľubám, práci ...

Kontakt

OZ BEZLEPKY Ing. Dušan Ševčovič
Jána Stanislava 15
841 05 Bratislava 4
0903 244 243

Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK59 3100 000000 4050088811
bezlepky@sevcovic.sk